Sunday, October 30, 2005

Team by team previews

1 Comments:

Blogger Beto said...

Хуз да бест?Шеп анд Каш ар т факин бест оф ол.
Еј мадафаказ ај вонт ту тел ју дет ју ар дуинг вери гуд џоб индид.Јор ворк из мадафакин сплендид.
Кип ит дет веј!

си ју бичис,
Бето.
(ова последново беше заебанција со бичис , не се љутете.)

10/30/2005 04:40:00 pm  

Post a Comment

<< Home