Thursday, August 03, 2006

Јаоза - "Господар на животните"
Во претходниот пост го спомнав Јаоза и неговиот хуман гест и откажувањето од сркање супа од перки од ајкула. Тоа ќе биде само прв чекор во програмата според која Јаоза ќе застане во заштита на загрозените животински видови. Целиот проект е спонзориран од WildAid, a вчера ви останав дужен за клипот, т.т. рекламатa која Јао ја сними за дотичната организација. Од неа може да се увиди дека Јаоза не само што блокира шутеви кон кошот, него и блокира куршуми упатени кон слонови и остали животни...И по се изгледа е направен од истиот материјал од кој е и Супермен. Еве, еве:

5 Comments:

Blogger flight 75 said...

Wow, Yao у Џими Доулан трајбал фазон...

8/04/2006 05:56:00 pm  
Blogger Shepard said...

кое животно би сакало јао да го брани? јас сигурно не!

8/07/2006 10:31:00 am  
Blogger Karakash said...

Сфаќаш што си со ова што го напиша, нели?:)

8/07/2006 03:38:00 pm  
Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! » » »

2/07/2007 08:03:00 pm  
Anonymous Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! Model parthenon Public orgy flashing Paris nicky hilton sister Xanax xr 1mg kaiser + dental plans Free public blowjob movies motified car stereo dash kits Original pilates exercise Economic incorporating iga nephropathy link food allergies Free milfs seekers clips to watch Ez bed sofa Adult interracial sexual stories Top 10 safest diet pills Answering machine message file Cpu test download The weight lost pills St. louis maternity apparel manufacturers

3/02/2007 07:58:00 am  

Post a Comment

<< Home